А. Тасев: Сътрудничество за “Белене“ вероятно ще предопредели избора на инвеститор

Успешната реализация на проекта ще зависи от това консорциумът да получи нисколихвено кредитиране, заяви енергийният експерт